Proiect TIC COD SMIS: 46725

  ue                                       gr                                        proiect

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Axa prioritara 3 – Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public
DMI 3 - Dezvoltarea e-economiei
Operatiune 2 - Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerț electronic și a altor soluții electronice
pentru afaceri

"Dezvoltarea SC TOBIMAR SRL prin implementarea sistemului de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri" – SMIS 46725
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

 

 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”